HBDH: Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!

1103

 

Tek Tip Elbise saldırısına karşı devrimci tutsakların ve dışarıdaki kurumların mücadeleleri meşrudur, onur sembolüdür. Saldırıyı yapanlar onur ve özgürlük düşmanlarıdır.

Diktatör Erdoğan’ın başında bulunduğu AKP-MHP iktidarı, tarihin tanıdığı bütün faşist diktatörlükler gibi tekçidir. Tek dil, tek bayrak, tek vatan, tek din, tek partiden sonra tek tip kıyafet de aynı zihniyetin ürünüdür. Politik islamcı-ülkücü faşizm, kendisi gibi düşünmeyene, kendisi gibi yaşamayana, kendisi gibi olmayana, kadınlara, emeğe, farklı halklara, inançlara, çeşitliliğe düşmandır. Kendisine itiraz edene, eleştirene, biat etmeyene tahamül edemez, sudan korkan kuduz köpekler gibi özgürlükten korkar, özgürlüğü çağrıştıran, ima eden her şeye saldırıp, yoketmek ister. Faşizm toplumu, toplumsallaşmayı, insanlaşmayı yıkma, yoketme girişimidir. Tek tipleştirme faşizmin insani olana saldırısıdır.

Temel amacı olan toplumu teslim alma hedefine ulaşabilmek için, AKP-MHP faşizmi öncü güçlere saldırmaya devam ediyor. Kendine biat etmeyen herkesi hapishanelere dolduruyor. Öncelikle demokrat, özgürlükçü, devrimci, yurtsever parti ve örgütleri hedefleyen, ardı arkası kesilmeyen tutuklama terörü ile binlerce insan tutsak ediliyor. Faşizme ve onun uygulamalarına karşı çıkan herkesi, mücadeleci gençleri, kadınları, aydınları, emek-demokrasi güçlerini mahkemeleriyle yıldırmaya çalışan faşist AKP-MHP koalisyonu, dışarıda kalanları da, hapishane korkusuyla etkisizleştirmek istiyor.

OHAL ve KHK terörüyle tüm toplumu cendere altına alan Tayyip Erdoğan yönetimindeki faşist hükümet, onbinlerce kamu emekçisini iki satırlık KHK’larla işsiz bırakıyor, sömürgeci devletin suçlarına ortak olmak istemeyen demokrat halkçı aydınları üniversitelerden sürüyor. OHAL kanunlarıyla sermaye için her türlü yasayı, silah zoruyla çıkartıyor. Binlerce işçiyi tek kalemde işinden ediyor.

Tek tip elbise politik tutsaklara savaş ilanıdır

Faşist tutuklama terörü ile hapishanelere doldurulan onbinlerce politik tutuklu, binlerce, devrimci, demokrat yurtsever, şimdi Tek Tip Elbise giymeyerek, mücadele bayrağını yükseltiyor, onur ve özgürlük adına direniyor. Devrimci tutsaklara Tek Tip saldırısıyla savaş ilan eden faşist AKP/MHP koalisyonu, zindanlarda direniş kararlılığı ile karşılanıyor.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak, zindanlardaki Tek Tip Elbise direnişinin ve bu onurlu eylemin sürdürücüsü tutsakların yanındayız. Onların, bulundukları her alanda, iç koordinasyonlarını geliştirerek, ortak hareket imkanlarını sonuna kadar kullanarak, birleşik devrimci bir barikatla, bu saldırılara karşı direnişi büyüteceklerine inanıyor, faşist AKP-MHP koalisyonuna boyun eğmeyen iradelerini selamlıyoruz.

Direnen Tutsaklar Yalnız Değildir!

Arkalarında büyük bir mücadele deneyimi olan zindan direnişçileri, 12 eylülcü faşist cuntanın tek tip elbiselerini nasıl yırttıysa, şimdi de aynı kararlılıkla mücadeleyi büyüteceklerdir.

Hapishanelerde yükseltilen sadece tutsakların direnişi değildir. Onlar, tüm halklar adına direniyor, faşist zulme karşı en önde dövüşüyorlar. Bu onurlu direnişte devrimci tutsakları yalnız bırakmayalım. Zindanlarda Tek Tip Elbise ve diğer hak gasplarına karşı yürütülen mücadele dışarıdaki mücadeleyle birleşirse kazanabilir. Bu nedenle, dışarıda, devrimci tutsaklara sahip çıkmak, onların sesi soluğu olmak, devrimci demokratik tüm güçlerin onurlu görevidir.

Başta tutsak yakınları olmak üzere, tüm devrimci-demokratik güçleri, dışarıda, zindanlar etrafında bir direniş barikatı örmeye, faşist devlet terörüne karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Tek Tip Elbise saldırılarına karşı, dışarıda birleşik bir mücadele yürütmek için biraraya gelen ve ortaklaşan tüm kurumların çabalarını selamlıyoruz. Bu mücadelede yer alan kişi ve kurumları, rollerini oynamaya çağırıyoruz.

Zindanlara Saldırı Halklara Saldırıdır!

Tek Tip Elbise saldırısına karşı devrimci tutsakların ve dışarıdaki kurumların mücadeleleri meşrudur, onur sembolüdür. Saldırıyı yapanlar onur ve özgürlük düşmanlarıdır. Bu saldırıyı yapanlar, en başta devrimci tutsakların direniş barikatıyla karşılandılar. Direniş her zindandan yükseliyor. Şimdi görev bu direnişe her cepheden omuz vermektir.

Devrimci demokratik güçler zindanlarda sürdürülen faşist devlet terörüne karşı seslerini yükseltecek, bu saldırılara izin vermeyecektir. Halkların Birleşik Devrim Hareketi de, bu onurlu direnişte devrimci tutsakların ve direnen tüm güçlerin yanındadır. HBDH devrimci tutsakların dışarıdaki sesi ,soluğu ve sıkılı yumruğudur. Zindanlarda direnen tüm tutsaklar yoldaşımız, onlara saldıranlar düşmanlarımızdır.

Tek tip kararını verenler, uygulayanlar adalet ve özgürlük mücadelemizin hedefidir. Buna karar verenler sonuçlarına da katlanacaklardır.

Zindanlarda kadın-erkek direnen tüm devrimci tutsakları selamlıyor, bu mücadelenin zaferi için tüm demokrasi güçlerini harekete geçmeye, başta kadınlar ve gençlik olmak üzere, işçi ve emekçileri “Devrimci tutsaklar Onurumuzdur” şiarıyla sokaklara çıkmaya, faşist devletten hesap sormaya çağırıyoruz.

30 Ocak 2018

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)